Year 2007
Choose a gallery:

1. Słowacja - styczeń

2. Słowacja - luty

3. Rumunia - marzec - wywczasy w Karpatach Marmaroskich

4. Munţii Maramureşului - Pop Ivan - 3-7 martie

5. Munţii Maramureşului - Farcău - 7-9 martie

6. Maramureş - întoarcerea - 10-11 martie

7. Tatry - marzec - wczasy skialpinistyczne

8. Tatry - rajd - 24-28.03

9. Tatry - rajd - 29.03-01.04

10. Spotkania Tatrzańskie - 25-31.03

11. Kalatówki - Zlot przodowników turystyki narciarskiej - 10-16.12

12. Kalatówki - Spotkanie narciarzy wysokogórskich - 15-16.12